Omgeving

Mobiliteit

Lokale besturen worden vandaag geconfronteerd met heel wat diverse uitdagingen op vlak van mobiliteit. Hoe geeft u elke weggebruiker zijn rechtmatige plaats in de openbare ruimte? En vooral, hoe bereiken we dit op een gedragen manier? Mobiliteit plannen gaat om keuzes maken met als doel het voor de situatie gewenste verplaatsingsgedrag te bekomen.

 

Steden en gemeenten moeten zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De vergroening en leefbaarheid van buurten komt op een steeds prominentere plaats en de modal shift van de auto richting de fiets of het openbaar vervoer dringt zich op. In het kader van de blue deal moeten we het openbaar domein waar mogelijk ontharden. Trager verkeer en veilige woon-, school- en leefomgevingen blijven van groot belang.

 

Ligt uw gemeente of stad in de knoop? We stellen een team van mobiliteitsexperten ter beschikking om bovenstaande uitdagingen tot een goed einde te brengen. Onze expertise bevindt zich zowel op een strategisch niveau zoals het volgen van de opmaak van mobiliteitsplannen en effectenrapportages, tot het concreet opvolgen van projecten of het geven van individueel mobiliteitsadvies bij vergunningsaanvragen.

 

 

Schakel onze experten in!

Ready to level up your team?

Klaar om je vol ambitie te smijten in de wereld van publieke diensten? Ga de grenzen van je huidige job te buiten en smijt je volledig in je volgende uitdaging. Hoe? Door te solliciteren bij Public Staffing!

 

Vind versterking voor uw team!